Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad entirety do češtiny

entirety = celistvost; úplnost; celek; celost; souhra; souhrn; bezpodílové spoluvlastnictví; nedělená držba pozemku; skutečně existující
in its entirety = v celém rozsahu; defunct tenancy by entirety = zaniklé společné jmění manželů;

Příklady překladu slova "entirety" z webu:

I gestured at the cluttered room that was the entirety of the hut.  Ukázal jsem se po zaneřáděné světnici, která tvořila celou chatrč.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorentitled   entitlement   entity   entrance   entries   entry   entry visa   envelope