Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enthuse; enthusiasm; enthusiast; enthusiastic do češtiny


enthuse = rozplývat se, rozplývat se nadšením, nadchnout (koho), prodchnout, nadchnout se, rozdychtit, básnit

enthusiasm = nadšení, záliba, koníček, blouznění, zanícení, náruživost

enthusiast = fantasta, fanatik (zejména náboženský), nadšenecký, milovník, horovatel, dychtivec, horovatelka

enthusiastic = blouznivý, zanícený, horlivý, roznícený, zaujatý, rozdychtěný, entuziastický


Next: entice; enticement; entire; entirely    eyehole; eyelet; eyesight; eyesore