Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enterable; entered; entering; entertain do češtiny


enterable = dovolující vstup, dovolující vjezd, přístupný, přicházející v úvahu pro účast, schopný zápisu

entered = vstoupil do, vešel, vložený (data), přihlášený, vešli, zapsaný

entering = vstupování (2. p.), vstupní, vstupující, vnikání, zapisování, zanesení, vchod, vepsání, vhánění, zapuštění, vniknutí, zahájení


Next: entertainer; enthral; enthrall; enthrone    exuberate; exudation; exude; exult