Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enrolment; ensconce; enshrine; ensign do češtiny


enrolment = zapsání, přihlášení, nábor, záznam, celkový počet zapsaných, zápisový, zaprotokolování, protokol, registrace, zabalení

ensconce = usadit, uvelebit, zakořenit se, zařídit se, krýt, chránit

enshrine = uchovávat, sloužit jako schránka, uložit, zabalit, pečlivě zabalit

ensign = vlajka (národní, státní), korouhev, odznak hodnosti, distinkce, praporečník (hist.), vlajkonoš, podporučík, praporový, národní vlajka, praporec


Next: enslave; ensue; ensuing; entail    extremely; extremist; extremity; extricate