Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enrich; enrol; enroll; enrollment do češtiny


enrich = obohacovat, ozdobit, vyzdobit, zvýšit bohatství (koho), rozšířit, pohnojit, zúrodnit, zkrášlit, učinit bohatším, upravit, vitaminizovat, obohatit se

enrol = zapsat se, protokolovat, dát se zapsat, přihlásit se (do školy, armády ap.), zaprotokolovat, zabalit, registrovat, zaregistrovat, přijmout (do školy, armády ap.), zaznamenat

enroll = zapsat se, přihlásit se, zaregistrovat, zaznamenat, zaprotokolovat, zabalit, dát se zapsat, zaměstnat, zavinovat, zapi sovat


Next: enrolment; ensconce; enshrine; ensign    extravaganza; extravasate; extravasation