Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enliven; ennoble; enormity; enormous do češtiny


enliven = probudit k životu, osvěžit, rozveselit, oduševnit, osvěžovat, oživovat

ennoble = zušlechtit, udělit šlechtický predikát, povznést, povýšit do šlechtického stavu, udělit šlechtický titul, obohacovat

enormity = nesmírnost, odpornost, zločin (ohavný, odporný, přen.), obrovitost, obludnost, obludný zločin, hrůznost, ohavný zločin, ohavný, ohromnost, enormnost


Next: enounce; enquire; enrage; enrapture    extraneousness; extraordinary; extrapolate