Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enlargement; enlarging; enlighten; enlist do češtiny


enlargement = rozšíření, zvětšovací, drobnější pojednání, zvětšenina (fot.), obšírnější výklad, přístavek (stav.), podrobnější pojednání, přibírka, obšírný výklad, obohacení, zvětšování, bytnění

enlarging = zvětšující, rozšiřování, přibírka, zvětšování, vzrůstání, rozšiřovací, vzrůstající

enlighten = osvítit (bás.), informovat, vrhnout světlo (na problém), objasnit, vysvětlit


Next: enliven; ennoble; enormity; enormous    extracting; extractive; extramural; extraneous