Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enhanced; enigmatic; enjoin; enjoy do češtiny


enhanced = zvětšený, rozšířený, zvýšil, rozšířil, zvýšený, povznesený, povýšený (umístěný výš než obvykle), zdokonalený, zvýrazněný

enigmatic = tajemný, nevyzpytatelný, hádankovitý, enigmatický, nevysvětlitelný

enjoin = přikázat (autoritativně), rozkázat, poručit (autoritativně), úředně zakázat, soudně zakázat, vydat zákaz (čeho), nařídit, nalinkovat, zakazovat soudním řízením, soudně vyzvat, předepsat, nakázat (autoritativně)


Next: enjoyable; enkindle; enlace; enlarge    extinguishment; extirpate; extirpation