Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad engraver do češtiny

engraver = rytec; štočkář; rytecký; štočkař; ryjec; ryje
coin engraver = rytec peněz; rytec mincí; penězorytec;
wood engraver = dřevorytec; kůrovec;
engraving   enhancement   enjoying   enjoyment   enlistment   enough   enough to   enquiry