Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad engine running do češtiny

engine running = chod motoru; běh motoru; provoz motoru; snímač motoru
irregular engine running = nerovnoměrný chod motoru; nerovnoměrný běh motoru;
quiet engine running = tichý chod motoru; klidný chod motoru;

Příklady překladu slova "engine running" z webu:

Had the engine running twice.  Dvakrát jsme nastartovati motory.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengine speed   engineer   engineering   English   engraver   engraving   enhancement   enjoying