Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enforcement do češtiny

enforcement = nátlak; vynucení; prosazení; provedení (zákona, opatření ap.); násilí; posila; vymáhání; zdůraznění; vykonání (rozsudku); výkon; naléhavost; exekuce; výztuha; donucovací; státní kontrola; provádění zákona; prosazování; vynucování; přinucení; vyztužení
law enforcement = vymáhání práva; soudní; prosazování zákona; vynucení práva; place of enforcement = místo vymáhání;

Příklady překladu slova "enforcement" z webu:

Law enforcement was still as much art as science.  Prosazování zákona je stále spíše umění než věda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengaged   engaged in   engagement   engine   engine management   engine operation   engine running   engine speed