Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad endue; endure; endways; energetic do češtiny


endue = ošatit, odít, obdařit, vybavit, obdarovat, obléct, obléci

endure = vytrvat, trvat, přetrvat, snášet (statečně nebo trpělivě), podstoupit, strpět (co), snést (co), nedat se zviklat, tolerovat, dovolit, vystát, zakusit

endways = směrem k divákovi, koncem vzhůru, podélně, po délce, podélný, kolmo, koncem napřed

energetic = aktivní, energický, činorodý, pevný, rázný, účinný, činný, čerstvý


Next: energic; energize; enervate; enervation    extending; extensibility; extensible