Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad endorse; endorser; endow; endowment do češtiny


endorse = podporovat, schválit, podepsat na rubu, parafovat, indosovat, převést směnku (rubopisem), žirovat, napsat, vytisknout, hlásit se k (3. p.), podepsat, spolupodepsat

endorser = převodce, žirant, popisovač, záznam o převodu, rubopisec

endow = dotovat, vybavit, obdařit, založit nadaci, nadat, hradit náklady (2. p.), obdarovat, finančně dotovat, dát peněžitý dar, vydržovat, zmocňovat, vybavovat


Next: endue; endure; endways; energetic    extemporize; extend; extended; extender