Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad end; endear; endearment; endeavour do češtiny


end = končit, skončit, zánik, cíl, zbytek, závěr, zakončení, mez, špička, část (koncová, města, místa ), strana (koncová, města, místa), výsledek

endear = učinit oblíbeným, učinit drahým, získat oblibu, nalézt zalíbení, zalíbit se

endearment = obliba, láska, něžnost, pohlazení, laskání, zalíbení, projev něžnosti

endeavour = snažit se, úsilí, námaha, usilovat, namáhat se, přičinění, přičinit se, snahový, pokus, pokoušet se


Next: endorse; endorser; endow; endowment    extemporary; extempore; extemporization