Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad encompassment; encore; encourage do češtiny


encompassment = obklíčení, zvládnutí, obsahování, ohrazení, uzavření, sevření

encore = přidávat, znovu, opakovat! (žádost obecenstva, citoslovce), přidat! (žádost obecenstva, citoslovce), dožadovat se opakování na, vynucovat si (potleskem opakování), vyvolávat herce potleskem, žádat umělce o přídavek, vyvolat, ještě jednou


Next: encouragement; encroach; encroachment    expulsion; expunction; expunge; expurgatory