Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enclosed; enclosing; encode; encompass do češtiny


enclosed = přiložený, v příloze (do dopisu), krytý, zakrytý, obklíčený, sevřený, zapouzdřený, vložený, chráněný, přiloženo, přiloženě, obklopený

enclosing = přikládající, uzavření, ohrazení, obklíčení, oplocení, obklopení, obklopující

encode = kódovat, zašifrovat, zakóduj, kódovací tabulka, uložit, dát do zákoníku, kodovat, šifrovat


Next: encompassment; encore; encourage    expressing; expressive; expressiveness