Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emulous; emulsion; enable; enabled do češtiny


emulous = závodící, snažící se vyrovnat (komu), řevnivý, ctižádostivý, dychtivý, soutěživý, žárlivý (zast.), soupeřící, dychtící, soupeřivý

emulsion = tekutina (mléčná), citlivá vrstva, uzenářské dílo, mléčná tekutina, emulzní, emulse

enable = dát možnost (3. p.), oprávnit, zmocnit, zplnomocnit, uvolnit, učinit schopným, dávat možnost (komu), odblokovat, umožňovat, uzpůsobit, aktivovat, otevřít


Next: enact; enactment; enamelling; encamp    explicate; explication; explicative; explicit