Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad empty stomach do češtiny

empty stomach = prázdný žaludek; vyprázdnit žaludek; nulový řetězec
on an empty stomach = na prázdný žaludek;

Příklady překladu slova "empty stomach" z webu:

Not on an empty stomach.  Ne, neříkej mi to na prázdný žaludek.
Mitch felt a nervous pain in his empty stomach.  Mitche nervózně píchlo v žaludku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorempyema   emulation   en passant   enacted   enamel   encapsulation   encasement   encephalitis