Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emptiness; emptying; emulate; emulator do češtiny


emptiness = pustina, marnost, pošetilost, hlad, nedostatek (čeho), prázdné nic, nicotnost, nula, nirvána (buddhistická), prázdnost, planost

emptying = vyprazdňující se, vyprázdnění, prázdnění nádrže, vypouštění, vylévání, vyprazdňovací, vyprázdňování, prázdnění, vypouštěcí

emulate = napodobovat, soutěžit, napodobit, imitovat, snažit se dosáhnout, následovat (příkladu ap.), emulovat, usilovat, provádět emulaci, závodit, závodit s (kým), snažit se vyrovnat (komu)


Next: emulous; emulsion; enable; enabled    expired; explain; expletive