Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emphatic; empire; empiric; empirical do češtiny


emphatic = výrazný, energický, rozhodný, neodbytný, nápadný, důtklivý, mocný, emfatický

empire = říše, císařství, vláda, nadvláda, empír (výtvarný sloh), carství, moc (naprostá), převaha

empiric = mastičkář, šarlatán, empirický, lékař, pokusný, zkušební, empirik

empirical = založený na zkušenosti, založený na pozorování, zkušenostní, nevědecký, fušerský, mastičkářský, šarlatánský, založený na vlastních zkušenostech, experimentální, zkušební, pokusný


Next: empiricism; employ; emporium; empties    experimental; experimentation; expiate