Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emotionalism; emotive; emphasis; emphasize do češtiny


emotionalism = citovost, emotivita, emocionálnost, citlivůstkářství, apelování na city

emotive = citový, emoční, emocionální, citově zabarvený, dojemný, emocionálně zabarvený, afektivní

emphasis = zdůraznění, vyzdvižení (slovy, přízvuk, zřetelnost (hlavně výtvarně), ostrost (hlavně výtvarně), zvýraznění, jasnost, důkaz, významnost, těžiště (důraz), důležitost, emfatičnost


Next: emphatic; empire; empiric; empirical    expendable; expendible; experienced