Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emissions standard do češtiny

emissions standard = emisní norma; norma emisí; emisní předpis; nejvyšší přípustné emise škodlivin; emisní
exhaust emissions standard = emisní norma; norma emisí; emisní předpis; nejvyšší přípustné emise škodlivin;
emitter   emitting   emoluments   Empire   emplacement   employed   employee   employees