Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emissary; emissive; emissivity; emit do češtiny


emissary = posel (tajný), agent, náhončí, tajný posel, vyslanec, emisarium, odváděcí kanál

emissive = zářivý, vyzařující, vyzařovací, vysílací, vypouštěcí

emissivity = zářivost, emisní schopnost, intenzita vyzařování, sálavost, intenzita záření, zářivá schopnost

emit = vysílat, vypouštět (páru, tekutinu ap.), vyzařovat (teplo, světlo), dávat do oběhu (peníze ap.), vyjadřovat (názor, city ap.), vycházet, sálat, vyslat, vydat, zářit, emitovat, dát do oběhu


Next: emollient; emolument; emotion; emotional    expedience; expediency; expedient; expedite