Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eminent domain do češtiny

eminent domain = eminentní vlastnictví; výsadní právo; výsostné právo; vynikající (čím)
right of eminent domain = právo státu vyvlastňovat;
emission   emission check   emission control   emissions   emissions standard   emitter   emitting   emoluments