Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emend; emerge; emergent; emeritus do češtiny


emend = zlepšit, korigovat, upravit, opracovat, zlepšovat

emerge = ukázat se (problémem ap.), vynořit se (též přen.), vyjít najevo, vyskytnout se (náhle), vyvinout se, vyplynout, vzejít, vystoupit, líhnout se, povstat, vycházet najevo, objevovat se

emergent = nenadálý, nepředvídaný, vynořující se, vznikající, akutní, kritický, vyplývající, způsobený, nově vzniklý, objevující se, nutný, vynořený


Next: emetic; emigrate; emigration; eminently    expatriate; expatriation; expectance