Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad embattle; embattled; embed; embedded do češtiny


embattle = seřadit do bitvy, sešikovat (k bitvě), připravit k boji, opevnit (město ap.), připravit

embattled = připravený bojovat, nasazený, v (bojové) pohotovosti, v akci, ochotný bojovat, v pohotovosti (bojové), opevněný

embed = zapustit (pevně), vsadit, obklopit (pevně), usadit se, zasadit (pevně), usazovat se, zakotvit, ukládat, vkládat, uložit, vestavět, zalít


Next: embedding; embellish; embellishment; embers    exigent; exist; existent; existing