Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad embarrass; embarrassed; embarrassment; embassy do češtiny


embarrass = být na překážku, překážet (3. p.), zmást, uvést do finančních nesnází, pomást, ztížit, zaplést, zkomplikovat (otázku), zabránit v pohybu, upadnout do rozpaků, zarážet, obtížit

embarrassed = rozpačitý, v rozpacích, zadlužený, bez peněz, ustaraný, pomatený, překvapen

embarrassment = překážka, závada, vada, nedostatek (vada), nesnáz, potíže, svízel, těžkosti (též finanční), rozpačitost


Next: embattle; embattled; embed; embedded    exhilaration; exhort; exigence; exigency