Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad embankment do češtiny

embankment = hráz (pobřežní); nábřeží; násep; stavění hráze; navážka; násyp; břeh; přehradní těleso; silniční násyp; sypaná hráz; ohrázování; pobřežní hráz; zátopná hráz; zemní hráz; svah; ochranná hráz; těleso hráze; zpevnění břehu; říční hráz; ochranný násep
railway embankment = násep železniční; železniční násep;

Příklady překladu slova "embankment" z webu:

My sneakers slid on the needleslippery embankment for a moment.  Tenisky mi chvíli klouzaly po jehličí na svahu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorembargo   embargo on   embarrassing   embezzlement   emblem   embossing   embrace   embracing