Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad emanate; emanation; emancipate; emancipation do češtiny


emanate = pocházet, proudit, vylučovat, vydávat, vycházet, vypařovat se, linout se, vytékat, vyplývat

emanation = výron, vylučování, proudění, výplod, emanace (chem., filoz.), výlev, vyplývání, vycházení, výron plynů

emancipate = zrovnoprávnit, vymanit, emancipovat, vymanit se, emancipovat se, osvobodit se (z moci druhého, podřízení), mořit, vyprostit, osvobodit (4. p.)


Next: emasculate; emasculation; embalm; embank    exertion; exfoliate; exfoliation; exhalation