Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elucidate; elucidation; elude; elusion do češtiny


elucidate = ozřejmit, osvětlit (místo v textu ap.), vysvětlit, vyjasnit, vyjasňovat (4. p.), vyložit (4. p.), vysvětlení, objasňovat, osvětlovat (4. p.)

elucidation = vysvětlení, osvětlení (místa v textu ap.), vykládání, vyšetření, vyjasnění

elude = vyhýbat se, vyhnout se, uniknout (3. p.), uhnout, vytočit se, vykroutit se, vytřít zrak (komu), obejít (nařízení, zákon), vzpírat se, přesahovat, vyhnout, obejít zákon


Next: elusive; elusiveness; elute; elution    execrate; execration; execute; executed