Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elocution; elongate; elongated; else do češtiny


elocution = výslovnost, umění přednesu, výřečnost, řečnické umění, deklamace, artikulace, elokuce

elongate = prodlužovat se, prodloužit se, protáhnout se, zužovat se, ztenčovat se, zašpičatělý, zužující se, prodlužovat, protahovat, protáhnout, roztahovat, natáhnout

elongated = prodloužený, protáhlý, protažený, elongovaný, nastavený, roztažený, natažený, protáhlý do délky

else = jinak, jinde, mimoto, ještě, jinam, sice, jindy


Next: elucidate; elucidation; elude; elusion    exculpation; exculpatory; excursive; execrable