Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elliptic; elliptical; ellipticalness do češtiny


elliptic = elipsovitý, elipsový, neúplný (jaz.), kusý (jaz.), naznačující vynechání (části textu), naznačující vypuštění (části textu), zhuštěný, úsporný (styl), nejasný, hádankový, záhadný, temný

elliptical = elipsovitý, elipsový, neúplný (jaz.), kusý (jaz.), naznačující vynechání (části textu), naznačující vypuštění (části textu), zhuštěný, úsporný (styl), nejasný, hádankový, záhadný, temný


Next: elocution; elongate; elongated; else    excrete; excretion; excruciating; exculpate