Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eliminator do češtiny

eliminator = vylučovač; odstraňovač; eliminátor; potlačovač; vynechání
static eliminator = elektrostatický eliminátor; odrušovač; sběrač nábojů statické elektřiny;
ellipse   ellipsoid   elongation   elutriation   email   embankment   embargo   embargo on