Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eliminate; eliminated; elision; elite do češtiny


eliminate = eliminovat (4. p.), vyloučit (4. p.), vypustit (též mat.), vynechat (mat.), ignorovat (otázku), opominout, nepřihlédnout, vylučovat, odštěpovat, odstraňovat, nevzít v úvahu, vymývat

eliminated = vyřazený, vyloučený, vyloučil, vyřadil, eliminovaný, oddělaný, vyřazen

elision = vypuštění, škrtnutí, škrt, výpustka, elidování, elize

elite = smetánka, druh písma, vybraná společnost, vybrané mužstvo, perlička


Next: elliptic; elliptical; ellipticalness    exclusive; excoriate; excrement; excrescence