Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elicitation; elide; eligibility; eligibleness do češtiny


elicitation = vyloudění (tónu), odvození, vyvolání (reakce), získání, vyvození, vynesení na světlo, vyjevení

elide = zmenšovat, vynechat, opominout, nepřihlédnout, vyloučit, škrtat, elidovat

eligibility = způsobilost, vhodnost, kvalifikace, zvolitelnost, přednost, kvalifikační podmínky, kvalifikační předpoklady, pasivní volební právo, kvalifikační

eligibleness = způsobilý, schopný, kvalifikovaný, vhodný, žádoucí (jako partner pro manželství)


Next: eliminate; eliminated; elision; elite    exciting; exclaim; exclamation; exclude