Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad electrification; electrify; electrodeposition do češtiny


electrification = zavedení elektřiny, elektrizování, zelektrizování, elektrizace (přiložení napětí), buzení elektřiny, zelektrifikování

electrify = zelektrizovat, uchvátit, vzrušit, nadchnout (4. p.), zapalovat (4. p.), zelektrifikovat, elektrizova, elektrizovat

electrodeposition = galvanické pokovování, pokovování, galvanostegie, elektrolytické vylučování, elektrolytické srážení


Next: electroplating; elegant; elemental; elementary    exceptional; exceptive; excerpt; excerption