Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad electioneer; elective; elector do češtiny


electioneer = vést volební boj, agitátor (volební), volební agitátor, provádět volební kampaň, shánět hlasy, agitovat před volbami

elective = volitelný předmět, volený, ustanovený volbou, zvolený, oprávněný volit, z volený, volitelný, výběrový, vybíravý, výběrný

elector = volitel, kurfiřt (hist.), elektor, voličský, volička


Next: electrification; electrify; electrodeposition    excellence; excellent; except; excepting