Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad election do češtiny

election = volby; volba; volební; zvolení; vyvolení; volba osoby; volba práva; volba věci; volby poslanců; právo volby; volba hlasováním
free election = svobodné volby; svobodná volba;
general election = všeobecné volby; všeobecná volba;
national election = celostátní volby; celostátní; národní volby;
presidential election = prezidentské volby; volba prezidenta; vyhrát volby;

Příklady překladu slova "election" z webu:

The election is next year.  Volby jsou příští rok.
In an election year?  V roce voleb?
This is an election year, is it not?  Máte rok voleb, že?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



electric   electrical   electrical conductivity   electrician   electricity   electrode   electrometer   electron