Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elected do češtiny

elected = zvolený; zvolil; volený; zvolená vláda

Příklady překladu slova "elected" z webu:

But who elected the people?  Ale kdo zvolil lidi?
Political theater was not solely the domain of elected officials.  Politické divadlo nebylo výhradně doménou volených úředníků.
For your country, that is a question for your elected representatives.  Pokud jde o vaši zemi, je to otázka pro vaše zvolené představitele.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelection   electric   electrical   electrical conductivity   electrician   electricity   electrode   electrometer