Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elated; elation; elder; elderly do češtiny


elated = povznesený, pyšný, v radostné náladě, v povznesené náladě (mírně opilý), hrdý, rozjařený

elation = radostná nálada, pýcha (zast.), radostné vzrušení, euforie (psych.), radost, exaltace, rozjařenost, rozjaření, přepjatost, přemrštěnost

elder = starodávný, černý bez, bez černý (zejména bot.), starý, starci, bez, obecní starší, stařešina, starší lidé, bezový


Next: electioneer; elective; elector    excavate; exceed; exceeding; excel