Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad elaborate; elaboration; elapse; elate do češtiny


elaborate = komplikovaný, vypracovaný, vypracovat, důkladný, podrobný, spletitý, vypracovat pečlivě, přesně zhotovený, promyšlený, pracný, nákladný, propracovat pečlivě

elaboration = vypracování, zpracování, propracování, vypracovávání, rozpracování, rozvinutí, podrobné rozvedení, pojednání (podrobné), elaborace (psych.), upřesnění, zdokonalení, tvorba

elapse = uběhnout, uplynutí, minout (čas), projít, vypršet


Next: elated; elation; elder; elderly    exasperate; exasperated; exasperation