Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ejaculation; eject; ejection; eke do češtiny


ejaculation = ejakulace, výkřik, povzdech, zvolání, výstřik

eject = katapultovat se, vyvrhovat, chrlit, vypudit, vystěhovat (nuceně), sesadit, vyhazovat (hlínu), být katapultován (let.), vysunout, vytlačit, vyvrhnout, vykázat

ejection = vypuzení, vyhnání, vystěhování (nucené), sesazení (z funkce), vyhazování, katapultování, odkládání, ejekce, vyrážení, vysílání, zapuzení, nucené vystěhování


Next: elaborate; elaboration; elapse; elate    exalted; examen; examine; examiner