Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad effulgent; effuse; effusion; effusive do češtiny


effulgent = zářící, jiskřivý, zářivý, blýskavý, lesklý

effuse = rozšířit (atmosféru), zející (škeble), pootevřený (škeble), rozlévat (světlo, vůni, tekutinu ap.), šířit (světlo, vůni, tekutinu ap.), rozlít (světlo, vůni, tekutinu ap.), vyzařovat (vliv), vyzařovat z (čeho), rozprostřený, přetékající, vychrlit, vylít

effusion = výlev (srdce, citový), prolévání, výtok, vylévání, efúze, náběh, vytékání, prosáknutí, vylití, výpotek, výlevový, sopečný výlev


Next: egg; ego; egotism; egregious    evolve; exacerbate; exacerbation; exact