Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad efflux; effluxion; effortless; effulgence do češtiny


efflux = odtékání, uplývání, odtok, výtok, emanace, tok (času), výron, výstupní, výfukový, vystupovat, vyfukovat, vypouštět

effluxion = uplývání, plynutí, tok (času), výtok, míjení, uplynutí

effortless = snadný, lehký, nenucený, nenamáhaný, samozřejmý, hravý, bezpracný, bez úsilí, pohodlný

effulgence = jiskřivost, zář, lesk, blýskavost, proud světla


Next: effulgent; effuse; effusion; effusive    eviscerate; evisceration; evoke; evolution