Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad effloresce; efflorescence; effluence; effluent do češtiny


effloresce = zvětrat, prokvétat, krystalizovat (o soli), vykvétat, rozkvétat, vyrážet, vykrystalizovat, efloreskovat

efflorescence = větrání (hornin), doba květu, výkvěty (solí), zvětrání, krystalizování, rozkvět (též přen.), vyrážka, zvětrávání, eflorescence, zarudnutí kůže, rozkvétání, oprašování

effluence = výron, vytékání, vyzařování, emanace, výlev, výrok, odtok


Next: efflux; effluxion; effortless; effulgence    eviction; evidently; evil; evince