Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad effeteness; efficacious; efficient; effigy do češtiny


effeteness = slabost, degenerovanost, dekadentnost, úpadkovost, vymrskanost, neúrodnost, neplodnost, zastaralost

efficacious = působivý, účinný, dobrý, schopný účinkovat, účinnost, výkonný

efficient = schopný, zdatný, dobře fungující, dělný, schopný výkonu, pohotový, výkonný, použitelný, vhodný (pro daný účel), účelný, efektivní, produktivní

effigy = obraz (osoby), podobizna, portrét (osoby), figura, znázornit, vyobrazení, obrazový, figurína


Next: effloresce; efflorescence; effluence; effluent    everlasting; evert; everyday; evict