Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad edifice; edify; edit; editorial do češtiny


edifice = stavba (velká, impozantní), konstrukce (velká, impozantní), velká budova, mohutná budova, nádherná budova

edify = polepšit, poučit, vzdělávat, poučovat, navádět k lepšímu životu

edit = uspořádat, úprava, být redaktorem (2. p.), redigování, vydat (knihu), sestřihovat (film.), připravit k vydání, upravit (text), sestavit (pro veřejnost), adaptovat, upravovat, sestřihat


Next: educate; educated; educational; educe    eurhythmics; evacuant; evacuate; evacuation