Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eddy; edge; edged; edgewise do češtiny


eddy = vířit, spirála, kroužit, zpětný proud, odlehlá oblast, provincie, hemžit se, víření, vířivý pohyb, vodní vír

edge = ostří, břit, hrana, ostrý okraj, lem, hřeben (horský), kraj (hrana ap.), ořízka (knihy), prudkost, hořkost, břitkost, ostřit

edged = obroubený, s ostřím, omítaný, hranatý, hraněný, nabroušený, naostřený, ostřený, lemovaný

edgewise = ze strany, hranou, na hraně, ostrým koncem, na hranu


Next: edginess; edging; edgy; edict    etherial; etherize; ethical; etiolate