Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ecology do češtiny

ecology = nauka o životním prostředí; ekologie; ekonometrika
landscape ecology = ekologie krajiny; krajinná ekologie;
plant ecology = ekologie rostlin; rostlinná ekologie;

Příklady překladu slova "ecology" z webu:

That's all the ecology can support.  To je všechno, co unese ekologická rovnováha.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreconomic   economic growth   economical   economics   economizer   economy   eczema   edger