Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eccentric do češtiny

eccentric = výstřední; excentrický (odb.); výstřední člověk; potrhlý; excentrik; odstředivý; výstředný kotouč; výstředný (mat.); výstředník; odlehlý; periferní; ležící daleko od středu; výstředníkový; ležící daleko od centra; podivín; přemrštěný; nápadný; excentr
adjustment eccentric = seřizovací excentr; výstředník; brake shoe eccentric = klíč brzdy;

Příklady překladu slova "eccentric" z webu:

It was certainly rather eccentric behaviour.  Zajisté, zachovali se poněkud výstředně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorechelon   eclipse   ecology   economic   economic growth   economical   economics   economizer